miercuri, 4 decembrie 2013

Agenda vizitelor pastorale 2013-2014 (Pr. Bogdan-Aurel TELEANU)

În atenţia enoraşilor din parohia Sf. Pantelimon

Cu prilejul sărbătorilor Naşterii (25 decembrie) şi Botezului (6 ianuarie) Domnului, preoţii obişnuiesc să efectueze vizite pastorale atât pentru a-i cunoaşte pe credincioşii din parohie, cu bucuriile sau necazurile lor, cât şi pentru a binecuvânta casele lor.

Aceste vizite din Ajunul Crăciunului sau al Bobotezei, care au intrat de secole în tradiţia creştinilor ortodocşi de la noi din ţară, au scopul de a crea o legătură sufletească între preot şi credincioşi. 

Iubiţii mei, vă informăm că începând cu vreo 3-4 zile înaintea sărbătorilor Naşterii (25 decembrie) şi Botezului (6 ianuarie) - urmând tradiţia „mersului cu icoana” şi a „umblatului cu botezul” din parohia Sf. Pantelimon - vom întreprinde vizite pastoral-liturgice în parohie, după următorul calendar: 

1. Cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului (25 decembrie 2013):
- vineri, 20 decembrie 2013 (Oborul Nou, începând cu ora 10.00);
- vineri, 20 decembrie 2013 (bd. Moşilor, începând cu ora 16.00); 
- sâmbătă, 21 decembrie 2013 (str. Căluşei, începând cu ora 10.00); 
- sâmbătă, 21 decembrie 2013 (str. Aprodu Purice, Salmen şi bd. Ferdinand I, începând cu ora 16.00). 

2. Cu prilejul sărbătorii Botezului Domnului (6 ianuarie 2013): 
- joi, 2 ianuarie 2013 (str. Căluşei şi Salmen, începând cu ora 10.00); 
- joi, 2 ianuarie 2013 (bd. Moşilor, începând cu ora 16.00); 
- vineri, 3 ianuarie 2013 (Oborul Nou, începând cu ora 10.00); 
- vineri, 3 ianuarie 2013 (str. Aprodu Purice, Salmen şi bd. Ferdinand I, începând cu ora 16.00). 

Cu duhovnicescă dragoste, 

P.C. Preot Dr. TELEANU Bogdan-Aurel

joi, 25 iulie 2013

Misiune şi innoire la biserica Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti

Sărbătorirea Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon (27 iulie 2013) reprezintă un ales popas duhovnicesc pentru enoriaşii Bisericii Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc care adăposteşte, începând cu anul 2008, o părticică din moaştele acestui sfânt, socotit de Biserică Ortodoxă „patronul medicilor şi ocrotitorul celor bolnavi” şi, începând cu 2009, veşmântul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva

Potrivit tradiţiei, racla cu cinstitele moaşte ale Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon va fi scoasă în procesiune din biserică şi aşezate se închinare şi cinstire, vineri, 26 iulie 2013, orele 18.00, înainte de slujba Vecerniei, unde vor rămâne pentru a fi venerate de credincioşi, până la închinarea ultimului pelerin.

În ziua de sâmbătă, 27 iulie 2013, Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de preoţi, începând cu orele 8.00. După Sfânta Liturghie va fi săvârşită slujba de Parastas pentru ctitorii bisericii.

Evenimentul este cu atât mai important cu cât biserica „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” - Foişorul de Foc din Capitală şi-a recăpătat strălucirea de altă dată. Reamintim că în luna ianuarie a anului trecut, turla lăcaşului de cult a ars într-un incendiu. După mai bine de un an de la începerea lucrărilor de renovare, pe acoperişul bisericii au fost aşezate o nouă turlă a Pantocratorului, precum şi o nouă cupolă mică. Turlele vechi erau făcute din lemn. Cele noi au fost realizate din metal.Montarea turlelor, precum şi construirea clopotniţei cu lumânărar şi pangar au fost posibile cu ajutorul Arhiepiscopiei Bucureştilor, a unei firme bucureştene şi a Primăriei Sectorului 2.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel - oficiind în data de 15 ianuarie 2012 Sfânta Liturghie şi binecuvântând lucrările de reabilitare de la Biserica "Sfântul Mucenic Pantelimon" - Foişorul de Foc din Capitală în urma incendiului din 9 ianuarie 2012 care a afectat cupola şi turla sfântului lăcaş - făcea următoarea precizare: "Multele încercări sau situaţii de criză i-au maturizat pe oameni mai mult, i-au făcut mai atenţi în folosirea bunurilor materiale, mai receptivi în ceea ce priveşte folosirea posibilităţilor de a-i ajuta pe alţii. În general, situaţia de criză ne scoate din neutralitate şi indiferenţă. Cine trece prin suferinţă nu mai poate fi neutru. Depinde de noi ce sens dăm încercării. Dacă încercarea, suferinţa, boala, necazul, paguba devin un apel la întărire în credinţă mai intensă, la o exprimare a milosteniei şi întrajutorării mai intense, atunci suferinţa se transformă în biruinţă. Putem transforma un eşec în biruinţă, o pagubă în câştig, o pagubă materială în câştig spiritual, de sensibilizare a noastră în raport cu Dumnezeu şi cu semenii".

marți, 11 iunie 2013

MONTAREA TURLEI MARI: Reportaj Trinitas Tv

LECŢIA FOCULUI DE LA BISERICA SF. MC. PANTELIMON - FOIŞORUL DE FOC. Orice moment de încercare din viaţa aceasta - aşa cum a fost în cazul bisericii noastre, spre exemplu, incendiul din ianuarie 2012 - trebuie văzut ca un prag purifictor care are drept scop să-l facă pe om să-şi revină în sine. Cu alte cuvinte, vorba românului, "Ceea ce nu te doboară te face mai puternic!". Acest concept se regăseşte în teoria formulată de Ghenadios Scolarios cu scopul de a explica teologic căderea Constantinopolului (1453) folosind expresia "rătăcirii prin deşert". Să căutăm să ne facem plăcuţi Domnului în această încercare cu teama că în caz contrar, după cum însuşi Sf. Ap. Pavel ne spune, vom rata ocazia de a ne întări în virtute: „Şi toţi, aceeaşi băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce îi urma. Iar piatra era Hristos. Dar cei mai mulţi dintre ei nu au plăcut lui Dumnezeu, căci au căzut în pustie” (I Cor. 10, 4-5). 
 
REPORTAJ TV
video


___________________________
De fapt, acesta a şi fost mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel care - oficiind în data de 15 ianuarie 2012 Sfânta Liturghie şi binecuvântând lucrările de reabilitare de la Biserica "Sfântul Mucenic Pantelimon" - Foişorul de Foc din Capitală în urma incendiului din 9 ianuarie 2012 care a afectat cupola şi turla sfântului lăcaş - a precizat următoarele: "Multele încercări sau situaţii de criză i-au maturizat pe oameni mai mult, i-au făcut mai atenţi în folosirea bunurilor materiale, mai receptivi în ceea ce priveşte folosirea posibilităţilor de a-i ajuta pe alţii. În general, situaţia de criză ne scoate din neutralitate şi indiferenţă. Cine trece prin suferinţă nu mai poate fi neutru. Depinde de noi ce sens dăm încercării. Dacă încercarea, suferinţa, boala, necazul, paguba devin un apel la întărire în credinţă mai intensă, la o exprimare a milosteniei şi întrajutorării mai intense, atunci suferinţa se transformă în biruinţă. Putem transforma un eşec în biruinţă, o pagubă în câştig, o pagubă materială în câştig spiritual, de sensibilizare a noastră în raport cu Dumnezeu şi cu semenii".
_____________________________________________

REPORTAJ FOTO